لماذا وإلى أين ؟

حَرْكَة لَقْوَافِي: أَ لاَ عَلِمَ العَالِمُونَ يا بيدرو سانشيز!


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

موميروس عبد المجيد *

بَامُوسْ تْشِيكُو .. بَامُوسْ،
قِيتَارَةُ السَّانْ إِيلْ مَخِيدُوسْ،
لْوَتْرَة عْلَى نُوتَا .. صُولْ،
كِي .. بَّاسَا سَانْشيزْ؟
أبْلاَ سِينْيُور.. عَنْدي ليكْ ،
عْلاَمَدَا .. غَا نكُولْ،
نْعَزَّمْ نْبَرْكَمْ بِالرَّمْزْ المَنْعوتْ ..

إِيخُّو دِي مَرْيَم مُورُّوكِي،
لَعُرُوبي مُولْ لَقْلُمْ رَحَّالِي،
لْحَطَّة و الرِّيحَة
رُوبِيرْتُو .. كَافَالِي،
ضَيْ لْخَاتَمْ خَزِّي
النَّجْمَة خْمَاسِيَّة تْلاَلِي ،
تْكَعْد لاَبيلْ أَ بِيدْرو
جْمَع لْوَقْفَة .. بَالِي بَالِي ،
الرَّامِي نَظَّامْ يَعشَقْ نَطَالِي،
تَّا ذْكُرْ الله أَ رُوث لْكَتْكُوتْ ..

وَا .. الرَّبْ العَالِي!
كَانْكَا .. إِيخُّو دي مَريَم
شَادْ تْرِينْد فِي دُورتْمُونْد،
مَايْكَل هَبَّطْ الرِّيدُو،
هُولْيُودْ و الشَّهبَة لاَبْلُونْد،
أَفْرِيكَانُو فِيرُو .. يَلاَّ شُوتْ ..

لاَيَا .. نُوتَا بِينِي وَيَا الزِّينْ :
كْلِيكْ سِيرْش .. غَ بِالنَّقْرَة،
تَلْقَايْ السَّانْ عَلى سَبَّة،
كَاعْمَا تْزَفْطِي كَالْتَكْ النَّعْرَة،
كْوِيذَاسْ .. بَانْ لِيكْ لاَ فُوتْ ..

سَانْشِيزْ أَطَنْ..سْيُون !
بَرَكَة لَحدُود عَلاَمَة،
السَّانْ إِيلْ مَخِيدُوسْ
لَقْلُمْ لَقْصِير .. وْلِيدُو
هَاكْ لْبَاسُو الكَرَامَة،
نُونْ الثَّامَنْ رَ عِيدُو
بالصَّحَة و السَّلاَمَة ،
لْكّْلُورِي : اللهُ أَكْبَر !
هِيمْنُو .. زيدْ نَقِّي الصُّوتْ ..

عَيْنُو عْلى مْليليّة سِيتِي،
السَّانْ مْعَاهْ سْبعَةُ رِجَالْ،
مِيرَا أَرَانْشَا .. مِيرَة جَاعْرَة،
تْسُونَامِي مَاربِيَّا مْوَاجْو جْبَالْ،
شَمْهَرُوشْ سَد المَجْرَى إِيتُو،
مِيمُونَة .. مُوتْشاسْ كْرَاسْيَاسْ
بِيلْ أَنْد مَاركْ طَلْعُو لِيَّا لْمُورَالْ،
سْكُوتْشَا سَانْشِيزْ عَيْطَة لَغْزالْ،
كَانْكَا في الثَّلْثْ الغَابِر منْ المَلَكُوتْ ..

صْحَابْ اللاَّيْكْ دَارُو جِيمْ بَانُو،
كَانْكَا .. إِيخُو دِي مَريَم
تْوِيتْ لَقْصِيدَة عْلَى وَزن النَّانُو،
بالدِّيسْلاَيْك سانشيز غَادَر مْكَانُو،
إِيلْ مَخِيدُوسْ نَاضْ مِنْ التَّابُوتْ ..

جَاتْ النُّوبَة .. هَادي عْلِيهْ،
تِيلِشَارْجِي أَنْتِي فِيرُوسْ لَوْهَاَمْ،
وَاهْيَا القَشْتَالِي .. تَّاوْ خُرْ لْهِيهْ،
لاَمِينْتِي دِي بْيِدرَا وْ دَارَتْ لِيَّامْ!
نْيُو .. بَّاسْ وُرَد:
أُوبِّيرَاسْيُونْ كَرْعِينْ_لْمَامُوتْ ..

أُولْبِيدَالُو .. أُولْبِيدَالُو
سَانْشِيزْ وَا نُوضْ تْشَلَّلْ،
لْكَاسْ مْرَبَّعْ يْنَدِّي بِالثَّلْج،
خِيتَانا خِيتَانَا .. لْبَلاَّرْ يْشَعْلَلْ،
تْشِينْ تْشِينْ .. مْعَ لْقُمْ أَ لَوَّلْ،
كِي دِيتْشِيسْ: جَابَتْ الثّاني دُوبَل،
أَمُورْ .. مِيُّو فْخَاطَرْ إِيمْفُوتْ ..

هَانَا لِيكْ .. نفَرْحَكْ غَ بَكْلِيكْ!
إِيشْ لِيبِيدِشْ أَ الشَّنْتِيتْ،
أُووهْ .. سِينْيُورَا سَالُوداسْ
مَا تَقْلِيشْ الغَمْ فِي الزِّيتْ،
نُو .. مَازَالْ كَاعْمَا نْسيتْ،
بَالي .. سِيري وَ لَعْنِي خْزِيتْ،
صْرُوفْ المِيزَانْ رَبْعَا
طٌونْ مِنْ حْرُوفْ لْمُوتْ ! ..

مْيِيردَا .. مْيِيردَا!
الصَّكْعَة قْبَلْ مَا تْكَرْدَعْ
خَوْشْفَات .. لْكُوزِينَة ،
أَنْجِيلاَّ خَلاَّتْهَا بْلاَ مَّاعَنْ،
لَحْدُودْ في افريقيا نَابْتَة
مِيركَلْ نَكْرَاتْ لْغَرّاسْ،
وَا بَاسْطَا .. مَابْقَاشْ مْعَا مَنْ،
هَا وْدِينَاتْ لْفَارْ .. جْبَدْ لْمَطْوِي
مَايْكَلْ رُوثْ فِينْ الضَّامَنْ؟!
نْثُرَة السُّوبِّيرْ فِي طَابَا
سْقُطْ لْكُودْ الثَّامَنْ :
أُوروبا 2021: مَاتْ لِيهَا لْحُوتْ ..

فْوِيرَا .. دِي خْوِيكُّو !
إِبْنُ مَرْيَم : تَّسْعُودْ مْدِيبْ لاَسِي،
أَ تِيكَا أَ تِيكَاوَا.. لَخْبَارْ مِنْ رَاسِي،
أَكْثْيُّونْ .. مَا نَسْمَع لْغُوتْ ..

أَ .. دُونْدِي باسْ
تَّا فينْ غادي.. أَ طَوْطَمْ النَّحسْ ؟!
سِي سينْيُور .. تْكَمْشِ أَوَا،
سِيرْ .. بْكِي غَ فِي لْحَسْ،
السَّانْ إِيلْ مَخِيدُوسْ
تِيفُو شَجْرَة التُّوتْ ..

سُورْ بْريسَا .. سُورْ بْريسَا
مَاعْرَفْتِيشْ .. عْلاَشْ ؟
شْرُبْ لْمَعنَى سَرْبِيسَا !
مَافْهَمْتِيشْ .. كِيفَاشْ؟
اللِّيفْيَاطُونْ فَرحانْ بِكْرُونُو
حْنَا بَعْدَا .. مَا يْخَوَّفْنَاشْ!
على حَد لَجْدُودْ سَايرينْ،
مَا دَرْناشْ .. مِنُّو بْلاَشْ!
بْشاخْ.. وَا بْلاَ مُقَامَرَة
مِيرَا مِيرَة .. دُونَ نْكِيمَاشْ!
نُو تْودَابْيَا .. كَاعمَا فَاتْ لْفُوتْ ..

بالنِّيَّة .. نْجَدَّدْ لُوضُو نْجَدَّدْ
زِيدْ أَ لْمَرضِي .. حَدَّد لَقْلُمْ حَدَّدْ،
السّانْ إِذَا بَانْ .. غَا بَاشْ يْجَبَّدْ،
يْجَبَّدْ لْوَذْنِينْ أَ سَانْشِيزْ !
إِيوَا أَلْكَايْد سِيرْ .. تْقَرَّدْ،
هَا قَرْصَاتْ القَفْلاَتْ،
سَجَّلْهَا فِي لَبْلُوكْ نُوتْ ..

لاَرُّوخَا جَاتْهَا دُوخَا !
حُدُود أُوروبا طْويلَة،
كَايْ يْشَيَّر عْلَى منْ
هَادْ خَيْنَة.. ولد لَهْبِيلَة ؟
وَا سْكُتْ .. سْكُتْ
الدِّيمُقَراطية الفَاسِقة،
مَا فِيهَاشْ الثقَة،
هَبَّطْ الرَّعوَانِي عَنْد لْوَكِيلَة،
زَمَّمْ سْبُوبْ لْمَحْضَرْ بالزعفران
أَبْرَهَة الرَّخيص فِي اللُّوحْ مَنْحُوتْ ..

أَ..لْكَايَدْ كَانْ حْسَنْ تَطِيحْ كَاوْ،
كَاعمَا تْوَلِّي كِي لَقْطَيَّط،
هَا تَّا سِينْيُورْ سَانْشِيزْ
مَنْشُورْ مَفْرُوشْ ..مَرَيَّطْ،
قَمَّرْتِي بجامع الخِيرالْدَا!
طَاحَتْ الضَالَة عْلَى لْكَهَنُوتْ ..

سَبْتَة مْليلية .. أَلاَ مْوِيرْتِي،
الصحرا تِي كْيِرُو أَ لَكْبِيدَة ،
كَاتَردَحْ كَاتَرْكَلْ أَنْجِيلاَّ عْوِينْتِي،
تِّييوْ تْكَايْسِي عْلَى لْقعَيْدَة،
بْوِينَا سْوِيرتِي .. بْوِينَا سْوِيرْتِي
بلادي عَندي .. غِيرْ وْحَيْدَة،
سَانْشِيزْ و السٍّيلفِي تَصْوِيرْتِي،
تَّاوْ .. فِيقْ .. نَادَا ؟
تَّاوْ .. حْسَبْ لْخَطْوَاتْ أَ لْمَشْمُوتْ ..

غَمْزَاتْ النَجْمَة لْخَضْرَا،
حَجْرَة السَّانْ إِيخُّو دِي مَرْيَم،
وَ لْعَاشْقَاهْ عَايْشَة الحُرَّة،
مِيرَا مِيرا .. مِيسْ بالنَّظْرَة،
لَفِّيمْ حْمَرْ .. زَاهَرْ كِالجَّمْرَة،
لَقْلَيَّبْ بْيَضْ .. سَالاتْ لْهَضْرَة،
مَانْ .. شِي .. طُوشْ!
هَايْ وَدِّي ..نَعْفَط لُوطُورُوت ..

اللهْ يَا العالم فيكْ رْجَانا
زِيد السَّانْ فِي نُورْ لْحَالَة،
مْطَوَّعْ لْحَرفْ مْأَدَّبْ لْجُهَلاَ،
إيخُّو دِي مَرْيَمْ نَاضْ وْ عَزَّمْ،
يَاكْ فَكْ لِينَا كْبَالْ لَمْسَالَة،
كَعْ .. كَعْ يَا زُبيدَة !
وا دَلْقومْ الشّر .. حَبَّسْ لَبْسَالَة،
كَاتْسُو دُورُو لْكَاعْ النَقَّالَة،
لاَكْرِينْطَا .. قْصِيدَة
كِضَرْبَة لْمْقَصْ فِشْبَاكْ لْفُوتْ ..

سانشيز طَاحْ .. تَبُّون تْلاَحْ،
تْحَالْفَاتْ النْعَاجْ لْمَكْوِيَّة
مَسْرُوحَة تْمَعْمَعْ بِالسُّحْتْ،
لْقَالَبْ جَدِيدْ لْغَدْرَة مِنْ لْتَحْت،
جَاوْ الرْحَاحْلَة قْراوْ الرُّقْية ،
تْسَيْفَتْ لَعْيُوطْ لَمْخَبْلَة،
جْنُونْ الإِسْتِعَاضَة تْسَرْحَتْ!
لاَسْ بَّالْمَاسْ تَمَّا حْدُودْ لاَ كُوتْ ..

تِسْلاَ مِنْها نْسَخْ وْ لَصَّقْ!
بَايْنَة منْ عِينِيكْ أَ رُوثْ،
بْشْحَالْ شْرِيتِي لْمَعقُوفْ
تَّا دْوي .. يا صَليب الغُوتْ!
زَاوَكْتِي عْلَى لْكُوبَالَتْ
أَ مْحَمَّر لَحْنَاكْ،
أُطْرُوحَة النازية مْشَابْكَة
مَا بْغَاتْ تْفَاكْ،
سِيرْ تْكَمَّشْ أَ مَايْكَلْ،
رَ مَا عَنْدَكْش بَصْمَة السَّارُوتْ ..

زَارَا صُوفَاجْ وَ نٍيفْيَا أَليفَة،
شْكُونْ رْبَحْ لْمَلْيُونْ؟
بِيلاَّ .. بِيلاَّ هَادْ زَرْقَة لَعْيونْ،
تَاتْصَفَّر .. تَاتْصَفَّر !
سْخُووونَة هَاذْ لْكُوكوتْ ..

أَنْجِيلا با عْقَل لَبْريكْ،
تْحَوْلِي قْبَلْمَا يْريبْ علِيكْ،
عَاوَدِي .. عَاوْدِي كِيفَاشْ ؟!
تِّي بْغَيْتِي لْعَوْد
يْقُولْ لِيكُ : مْيَاوْ؟!
أوهْ .. بِيلاَّ تْشَاوْ أَ لَمْشَاشْ!
لَحْميَّة مَا تَغْلَب الدِّيموتْ ..

بِيلْفِيديرْ .. فُودْكا باللِّيمونْ،
أَرَانْشَا بْغِيتِي .. يَالاً جَرَّبِي!
أجِي قَرْبِي زَغْرتِي ليَّا فَاصْ،
شَعْلي الشْمَع ضَوِّي بالقَرطَاصْ!
نَوْرِيكْ لْمَرْسَمْ و حْدُود لَبْيُوتْ ..

الحَرفْ السَّاكِنْ زَمَّمْ للمَسْكُون،
ضْوَاصَا خَانْزِينْ و طِبْقًا للقانونْ!
بِالكَفْ لَمْحَنِّي طُورْشِي السَّالْكُّوتْ ..

أَ لاَ عَلِمَ العَالِمونَ .. حَرْكَة لَقْوَافِي
مِن تَسَّاوْتْ .. وِيفِي لْقرية و لَمْدينة،
وَانا حَالَفْ تَا نَرْسَمْ
الذَّكَاء العَالي يا بلادي الزينة،
للهْ يَا بْلادي واشْ قُلْنا
لْشِي حَدْ يَعْطِينَا؟
سي سنيورْ .. غَ التِّيقَار بْغِينا ،
سْوَا لْيومْ .. سْوَا غَدَّا ،
حْدُودْ بلادي وَا مِّي لَحْنِينَة،
سَرْ فَرْ .. تَّا عَيَّطْ وَانا نَجْبَدْ
الزَّغْبَة منْ لّعْجِينَة !
كَانْكَا .. فُكْ هَادْ الروِينَة!
إيوَا عَاوْنُونَا بِالصَّمْت
بيرْ فَابُور .. سُكُوتْ ..

وَا مِّي مِينَة طَلْ خِيَالَكْ عْلِينَا!
بَلْغِي سْلاَمِي للْحَاجْ أَحْمَدْ،
سْلامْ الرَّحْمَة .. صَلاَتِي عْلَى نْبِينَا،
يَا اللِّي تَنْدَهْ .. عْلاَشْ تَتْنَهَّدْ ؟
هَا الدَّايَمْ الله الحَيْ لاَ يَمُوتْ !..

شاعر و كاتب رأي*

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد